נומרולוגיה

תורת הנומרולוגיה– גימטריה

אבי תורת הנומרולוגיה היה פיתגורס, פילוסוף ומתמטיקאי יווני (496-582 לפני הספירה). הוא האמין שאפשר לתאר את כל העולם על ידי מספרים טבעיים. פיתגורס גילה שקיים יחס מספרי בין אורכי המיתרים ובין הצלילים המופקים מהם, שכל מספר הוא אנרגיה, בעלת פוטנציאל מסוים. הוא גם האמין שניתן לתרגם את תנועת הכוכבים לנוסחה מתמטית, שהעולם נברא בסדר מסוים, לכן אפשר להבין אירועים ומאורעות לפי המספרים. מכאן הסיק שניתן לתרגם כל דבר למספרים ושכל דבר הוא התגלמות של מספר או נוסחה מספרית.

תורת הנומרולוגיה של פיתגורס התפשטה ברחבי העולם כולו , ותפסה תפקיד נבואי.
עד ימינו השיטה הרווחת לניבוי נומרולוגי היא שימוש בריבוע פיתגורס.

ריבוע פיתגורס מיוצג על ידי הספרות 1-9 המסודרים כך:

9 6 3
8 5 2
7 4 1

ריבוע פיתגורס מאפשר למנתח להסיק על תכונותיו הקיימות והחסרות של השואל על פי המספרים הקיימים והחסרים לו בתאריך לידתו.

כך למשל אדם הנולד ב 22.12.1927 – ישובץ בריבוע פיתגורס:
 
   9  –    –
            –   –   2,2,2,2
            7  –        1,1 

רואים איזה מספרים ישנם ובאיזה כמויות, ואילו מספרים חסרים.

בדוגמה שלפנינו המספר שתיים מופיע 4 פעמים! מכאן אנו יכולים ללמוד כי שהוא יהיה קשור מאוד לאמו ודמויות נשיות יהיו דומיננטיות בחייו. הוא יהיה תלותי, רגיש ומופנם. יתאים לו לעבוד במקום קבוע כשכיר ולא כעצמאי או יזם. מספר 2 גם נשלט על ידי הירח, ולכן הוא יאופיין במצבי רוח משתנים.

השיטה הנומרולוגית, לעומת שיטות נבואיות אחרות, מסתמכת על נתון קבוע ולא בר שינוי, תאריך הלידה. לעיתים תאריך הלידה לא ידוע וניתן לשחזר אותו באמצעות התאריך העברי או על פי מפה אסטרולוגית.

ניתן לעשות גם שילוב של ניתוח תאריך הלידה הלועזי (תאריך גרגוריאני) והתאריך העברי. ע"פ האמונה שהתאריך העברי הינו ביטוי הנשמה ותאריך הלועזי הוא ביטוי להתנהגות המוחצנת של האדם. שילוב של השניים יתן את שביל הגורל ואת המשימה אשר צריך לעבור כדי לממש את  היעוד שלו בגלגול הנוכחי.

במפה נומרולוגית, ניתן לראות את התכונות האישיות של האדם וכיצד הוא פועל איתן, בהבדל ממפה אסטרולוגית המשקפת בנוסף לתכונות של האדם, את דרך פעולתו והתיחסותו לסביבה ולאן התכונות האלה יכולות להוביל אותו.

שילוב של שתי המפות נותן את מירב המידע על חייו של האדם בעבר, בהווה ובפוטנציאל העתיד.

מאמרים קשורים

מאמר הבא
Close
Back to top button